Khi nào chúng ta sẽ bắt đầu được dùng mạng 5G?5G đương nhiên là công nghệ mạng tiên tiến đang được cả thế giới đón chờ, kiểu gì cũng sẽ có tốc độ cao hơn, ít độ trễ hơn, tiếp tục nâng…

source

Spread the love

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.